Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti

Publicēts: 23.01.2023

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2022. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2023. līdz 31.01.2023.

Pašpatēriņa cūkām kopsavilkums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē (iegādāšanās) un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāiesniedz ar kustības ziņojumu (pārvietošanas deklarāciju).

Visērtāk Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā vai mobilajā lietotnē e-LDC.

LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā:
Uz datu ievadi: https://info.ldc.gov.lv/ > Uz Novietnes žurnālu > Suga “Cūkas” > Pašpatēriņa kopsavilkums

e-LDC mobilajā lietotnē:

Iesniegt ziņojumu > Cūku pašpatēriņa kopsavilkums

Ganāmpulku īpašnieki – fiziskas personas – autentifikācijai var izmantot savu i-banku.

Lai juridiskas personas (ganāmpulku īpašnieki) saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietošanai, nepieciešams iesniegums Datu centram. Informācija šeit: https://ldc.gov.lv/lv/par-elektronisko-zinojumu-ievades-sistemu#ko-var-pazinot-ezis/

Spēkā ir arī veidlapas, ja nav iespējas paziņot elektroniski – https://ldc.gov.lv/lv/veidlapu-paraugi-un-aizpildisanas-kartiba Nr. 9; veidlapas var sūtīt pa pastu.

Tālr. konsultācijām: 67027240 vai 22019664.

Ielogoties