Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti

CC Centrs dibināts 1999. gadā. Organizācijas uzdevums ir Latvijas cūku selekcijas programmas realizācija, tas ir, izmantoto šķirņu produktivitātes uzlabošana, lai nodrošinātu cūkgaļas ražotājus ar iespējami kvalitatīvāku vaislas materiālu. Selekcijas organizācija 16 sadarbības cūku audzēšanas saimniecībās veic sekojošus pasākumus:

 • kontrolē vaislas jauncūku pārbaudi saimniecības apstākļos pēc ātraudzības un liesās gaļas veidošanās ķermenī; 

 • organizē, kontrolē un apkopo vaislas cūku pārraudzības datus, ko uzkrāj datorā individuāli par katru dzīvnieku;

 • izdod sertifikātus realizētajiem vaislas dzīvniekiem;

 • sagatavo un izdod vaislas cūku ciltsgrāmatu, kurā apkopo katras cūku populācijas vērtīgāko dzīvnieku datus;

 • organizē vaislas jauncūku un jaunkuiļu pārdošanu cūkgaļu ražotājām saimniecībām;

 • nodrošina importa vaislinieku iegādi sadarbības saimniecību vajadzībām;

 • rūpējas par sadarbības saimniecību speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu; 

 • iesaka sadarbības saimniecībām jaunākās tehnoloģijas, tai skaitā, cūku mākslīgās apsēklošanas, ultraskaņas aparātu speķa biezuma mērīšanai dzīvām cūkām, grūsnības noteicēju; 

 • ikgadu organizē komisiju, kas izvērtē šķirnes saimniecību darbību un veic atestāciju; 

 • vada trīspakāpju piramidālo selekcijas modeli, lielāko uzmanību veltot vecvecvecāku līmeņa ganāmpulka daļai, kas veido "nukleuss" grupu; 

 • seko uzskaites datu ticamības nodrošinājumam un vērtīgāko īpatņu izlasei pēc ciltsvērtības indeksa, ko nosaka pēc BLUP vērtēšanas metodes; 

 • organizē importa vaislinieku bioprodukta piegādi sadarbības saimniecībām sivēnmāšu apaugļošanai; 

 • popularizē Latvijas cūku audzētāju sasniegumus, izdodot pārraudzības gada grāmatu un piedaloties lauksaimniecības izstādēs;

 • veic nevien sadarbības saimniecību, bet arī cūkgaļu ražotāju saimniecību speciālistu konsultēšanu, vaislas materiāla turēšanas, ēdināšanas un izmantošanas jautājumos;

 • labāko šķirnes jauncūku piedāvājumus klienti var atrast Internetā. 

Lai iegūtu šķirnes cūku audzēšanas saimniecības statusu ganāmpulkā jābūt 50 aktīvi izmantotām veselām sivēnmātēm ar zināmu izcelšanos 4 paaudzēs. Datorizētai izcelšanās un pārraudzības datu uzskaitei. Dzīvnieku labturības normām atbilstošai ēdināšanai un turēšanai. Saimniecībai jādarbojas atbilstoši selekcijas programmai.

Cūku selekcijas darbu CC Centra saimniecībās veic trīs galvenajos virzienos: 

 • cūku ātraudzības palielināšana, lai tādējādi ietaupītu barību un samazinātu cūkgaļas ražošanas izmaksas; 

 • speķa biezuma samazināšana un liesās gaļas īpatsvara palielināšana kautķermenī, lai pēc audu sastāva Latvijā ražotā cūkgaļa būtu konkurētspējīga Eiropas tirgū; 

 • uzlabo sivēnmāšu reproduktīvās īpašības, jo katrs vairāk iegūtais sivēns palielina cūkkopības saimniecības ieņēmumus.

CC Centra saimniecības regulāri uzlabo savu ganāmpulku dzīvniekus, izmantojot no Dānijas, Zviedrijas un Somijas importētos vaisliniekus. 2000.gadā vietējo šķirņu uzlabošanai CC Centra sadarbības saimniecības no Dānijas un Zviedrijas iepirka augstvērtīgus Jorkšīras un Landrases šķirnes kuiļus, kurus izvietoja Kurzemes CMAS Kandavas filiālē. Šie vaislinieki ir pieejami arī visiem pārējiem Latvijas cūkaudzētājiem. Tāpēc CC Centra piedāvātā vaislas jauncūku kvalitāte neatpaliek no rietumu vadošo firmu piedāvātajām. Mērķtiecīgas selekcijas rezultātā Latvijas baltās (arī citas Jorkšīras grupas) šķirnes 2000. gadā vidēji palielināja ātraudzību par 7,4% un samazināja speķa biezumu par 0,9%mm. Palielinot ātraudzību un samazinot speķa biezumu, sivēnmāšu auglība nepazeminās un ir vienā līmenī ar sivēnmāšu auglību Dānijā un Zviedrijā.

Ielogoties