Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti

Latvijas Cūku audzētāju asociācija (LCAA) sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku Atbalsta Dienestu uzsāk mācību projekta īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības trijos mācību kursos:

1.Cūkkopības nozares ietekme uz vidi (labāko tehnisko paņēmienu pielietošanu praksē)

 2.Inovāciju praktiskais pielietojums cūkkopībā

3.Ikdienas darba organizēšana cūkkopībā (veiksmīga sēklošanas rezultāta nodrošināšana, veiksmīgs „starts” atnešanās kūtī).

1.kursā „Cūkkopības nozares ietekme uz vidi (labāko tehnisko paņēmienu pielietošanu praksē)” būs iespējams apmeklēt 5 tēmu mācību kursu (7 teorētiskās un 9 praktiskās nodarbību stundas):

29.06.2017 notiks 1.kursa 1.nodarbība. 

Vieta: A/K „ ROŽMALAS”, Nameju iela 2, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908, Latvija

Prakses vieta: Cūku komplekss „Tunkūni”, Brunavas pagasts, Bauskas novads

1.nodarbība (Teorija 3 st. Prakse 5 st.)

Nr.

Laiks

Tēma

Lektori

1.

10:00-10: 45

Teorija

Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

Dzintars Veide

2.

10:50-10: 35

Prakse

Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

Dzintars Veide

3.

11:35 -12:10

Prakse

Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

Dzintars Veide

Pusdienas 12:20-13:00

5.

13:00-13:45

Teorija

Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

Jānis Kažotnieks

6.

13:45-14:30

Teorija

Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

Jānis Kažotnieks

7.

14:30 -16:00

Prakse

Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

Dace Stangaine

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ielogoties