Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti

Publicēts: 04.07.2023

Valdība otrdien, 4. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par dzīvnieku infekcijas slimību vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju. Grozījumi bija nepieciešami, lai precizētu tiesisko regulējumu zaudējumu kompensāciju izvērtēšanā, aprēķināšanā, piešķiršanā un saņemšanā. Grozījumi precizē termiņus un nosacījumus iesniegumu pieteikšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD) par zaudējumu kompensāciju, kurā ietver visas kompensējamās pozīcijas, nosakot, ka iesniegums jāiesniedz 10 darbdienu laikā pēc noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas vai pēc sākotnējās dezinfekcijas pabeigšanas.

Grozījumi noteikumos nosaka attiecināmās izmaksas noslēguma dezinfekcijai, kā arī uzskaitīts, kādi dokumenti par noslēguma dezinfekciju iesniedzami LAD un noteikts laika periods noslēguma dezinfekcijas procesa veikšanai – 90 dienas (no visu nobeigušos, nogalināto un nokauto dzīvnieku savākšanas un transportēšanas beigu datuma līdz noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas datumam). Dzīvnieku īpašniekam ir tiesības noslēguma dezinfekciju veikt īsākā laika periodā. Izvērtējot katru konkrēto situāciju, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) var pagarināt noslēguma dezinfekcijas veikšanas termiņu.

Ar jaunajiem grozījumiem ir precizēta iestāžu sadarbība un lēmumu pieņemšana, nosakot, ka LAD izvērtē, aprēķina, pieņem lēmumu par zaudējumu kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, piešķir un izmaksā zaudējumu kompensāciju. Tāpat LAD nosūta PVD dzīvnieka īpašnieka iesniegumu atzinuma sniegšanai. PVD savā atzinumā sniedz informāciju par infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumu. Ja PVD pārbaudē konstatē pārkāpumu dzīvnieku novietnē vai ja personas iesniegumā sniegtajā informācijā ir atšķirības no dzīvnieku novietnē konstatētā, tad PVD to norāda savā atzinumā. Savukārt LAD izmanto PVD atzinumā sniegto informāciju zaudējumu kompensācijas aprēķināšanai un lēmuma pieņemšanai. 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 “Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ielogoties