Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti

Lai mazinātu mājas cūku saslimstību ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM), PVD  inspektori ir uzsākuši intensīvas cūku novietņu pārbaudes visā Latvijā.

Kā jau iepriekš informējām, tad pēdējās nedēļās pieaudzis ĀCM uzliesmojumu skaits cūku novietnēs un šovasar bīstamā slimība skārusi jau 8 cūku novietnes.

Īpaši apdraudētas ir cūku novietnes, kas atrodas teritorijās, kur ĀCM plaši izplatīts mežacūku populācijā, tādēļ šajās teritorijās PVD veikto pārbaužu intensitāte būs ļoti augsta.

Pastiprinātās cūku novietņu pārbaudes PVD turpinās līdz septembra beigām.

PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktora vietnieks Edvīns Oļševskis: “Mājas cūku novietņu pastiprināto pārbaužu mērķis ir atrast vājos punktus biodrošības prasību ievērošanā, ieteikt uzlabojumus, kas jāveic un atkārtoti informēt un izglītot cūku īpašniekus.”

Atgādinām, kādas biodrošības prasības ir jāievēro mājās cūku turētājiem:

  • nedrīkst laist cūkas ārā un pieļaut to saskari ar savvaļas dzīvniekiem,
  • aizliegts dot cūkām zaļbarību, dārzeņus un augļus no piemājas dārza, kā arī pārtikas pārpalikumus.

Tāpat jābūt uzmanīgiem ar pakaišu – skaidu, salmu, siena izmantošanu, - nedrīkst izmantot svaigi ievāktus salmus vai sienu, jo tas var būt inficēts. 

Pirms došanās kūtī obligāti jānomaina apģērbs un apavi, kā arī jāveic apavu dezinfekcija. Darba rīkus, ķerras, spaiņus un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots kūtī, nedrīkst izmantot ārpus tās.

Ja cūkas izskatās neveselas, nenodarboties ar ārstēšanu pašiem, bet nekavējoties izsaukt veterinārārstu. Par katru nobeigušos cūku noteikti jāziņo veterinārārstam vai PVD teritoriālai pārvaldei.

Atgādinām arī, ka novietnēm un dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Ja mājas cūkas nebūs reģistrētas un saaslims ar ĀCM, kā arī, ja netiks ievērotas  biodrošībus prasības, zaudējumu kompensācija no valsts netiks piešķirta.

Biodrošība ir pasākumu kopums, kas jāievēro ikvienā saimniecībā Latvijā, kurā tiek turētas mājas cūkas, neatkarīgi no tajā esošo cūku skaita.

Ielogoties