Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti
No 17. līdz 19. maijam SIA Cūku Ciltsdarba un SIA Agrosels ciltsdarba jomā sertificētie nozares speciālisti  piedalījas Eiropas Cūku Audzētāju EPP2023 kongresā, Spānijā.
Spāņu cūku audzētāji dalījās savā pieredzē, zināšanās un risinājumos audzējot gan Ibērijas melnās cūkas, no kurām tiek gatavoti tradicionālie produkti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, gan audzējot cūkas konvencionāli.
Kongresā liela uzmanība tika pievērsta jaunajai ES politikai dzīvnieku labturības un veselības jomā, kā arī IT un mākslīgā intelekta tehnoloģiju veiksmīgai pielietošanai optimālai, ekonomiski pamatotai un drošai saimniekošanai.
EPP 2023 kongresa prezentācijas: 
  • David Loppart no biotehnoloģiju farmācijas uzņēmuma HIPRA prezentēja jauninājumus, lai celtu darba efektivitāti caur informāciju un mākslīgā intelekta tehnoloģijām, lielu uzmanību veltot arī cilvēkafaktoram saimniekošanā - https://ieej.lv/WtdaS 
  • Sandra Blome no Friedrich Löffler Institūta Vācijā, prezentēja jaunākos pētījumus un prognozes ĀCM ierobežošanai un tā potenciālai izplatībai Eiropā - https://ieej.lv/iKXHV
  • APC viceprezidents pētniecības un attīstības jomā Javier Polo prezentēja cūku audzēšanas iespējas,  neizmantojot cinka oksīdu un analizēja tā potenciālo aizvietotāju priekšrocības un trūkumus -https://ieej.lv/OIuT1 
  • Gé Backus (Wageningen Universitāte Nīderlandē; Connecting Agri&Food direktors) prezentēja ES plānotās politikas dzīvnieku labturības jautājumā aprēķinātās provizoriskās izmaksas, lai šo noteikumu izpildi nodrošinātu, un kādu ekonomisko ietekmi tas var radīt - https://ieej.lv/3jmUZ 
  • Ivan Diaz, pētnieks no IRTA-CReSA prezentēja ESFLU (Eiropas Cūku gripas tīkls) paveikto; iepazīstināja ar būtiskākajiem faktiem par cūku gripu un tās celmiem. Kongresā tika runāts par izaicinājumiem, ar kādiem jāsaskaras cūku gripas izplatības monitorēšanā un kontrolē, un organizācijas izvirzītajiem mērķiem - https://ieej.lv/aIFgA 

Ielogoties